தொடர்மாடிக் குடியிருப்புகள்

Real Estate

ரொறோண்டோ: 5,000 புதிய தொடர்மாடிக் குடியிருப்புகளைக் கட்டிட நிர்மாண நிறுவனங்கள் கைவிடலாம்

கட்டிட நிர்மாணச் செலவு அதிகரிப்பை ஈடுசெய்ய முடியாதாம் கட்டிட நிர்மாணப் பொருட்களின் தட்டுப்பாடு, விலையேற்றம் மற்றும் பணியாளர் தட்டுப்பாடு, கூலி அதிகரிப்பு ஆகியன காரணமாக ரொறோண்டோ கட்டுமான

Read More
Uncategorized

ரொறோண்டோ தொடர்மாடிக் குடியிருப்பு விற்பனையில் பாரிய வீழ்ச்சி!

கோவிட்-19 இன் தாக்கம் உலகெங்கும் வீட்டுச் சந்தைகளில் பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. 2009 இல் அறியப்பட்ட்ட உலகளாவிய பொருளாதார மந்தநிலையைப் போன்று இன்றைய நிலைமை இருக்கின்றது

Read More