தேனீ

Science & Technology

வைரஸ் தொற்றின் போது சமூக இடைவெளியைக் கடைபிடிக்கும் தேனீக்கள்!

வைரஸ்களைப் பற்றிப் பல விடயங்கள் மர்மமானவை. ஆனால் ஒரே ஒரு விடயத்தை மட்டும் அவை மறைப்பதில்லை. தமது இனத்தைப் பெருக்கிக்கொள்வதில் மட்டும் அவை பின்நிற்பதில்லை. மனிதருக்கு அடுத்தாற்போல்

Read More