தேனீ விஷம்

Health

தேனீயின் விஷம் சில மார்பகப் புற்றுநோயை அழிக்கிறது – அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள்

செப்டம்பர் 3, 2020: தேனீக்களில் காணப்படும் விஷம் சில வகை மார்பகப் புற்றுநோய்களை அழிக்கிறது என அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளில், தேனீ விஷத்தில் காணப்படும்

Read More