தேசிய நல்லிணக்க நாளில் பிரதமர் ட்றூடோ குடும்ப விடுமுறை!

பூர்வகுடிகள், எதிர்க்கட்சிகள் விசனம் கனடிய பூர்வீக குடிகளுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை நினைவுகூரும் நோக்குடன் அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க நாளான செப் 30 அன்று பிரதமர் தனது குடும்பத்துடன் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில்

Read more

ஒன்ராறியோ | செப்டம்பர் 30 விடுமுறை நாளாகப் பிரகடனப்படுத்தப்படமாட்டாது

மத்திய, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண அரசுகள் செப்.30 ஐ ‘தேசிய உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்துமான தினமாகப்’ பிரகடனம் சுதேசிகளுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்காக அவர்களுக்கு நீதி, நிவாரணம் வழங்கப்படுவதை முன்வைத்து கனடாவின் மத்திய அரசு பல முன்னெடுப்புகளை

Read more