கெஞ்சாதே -1…!

உண்மையில் இந்த மார்க்கம் வீதி ரொறன்ரோ பெருநகரின் ஒரு விரைவு நெடுஞ்சாலையாகும். இதை ஹைவே 48 என்றும் அழைப்பர். இந்த விரைவுச் சாலையின் ஒரு பகுதி இரண்டு தினங்கள் போக்குவரத்திற்கு மூடப்படுகிறது. மூடப்பட்ட பகுதி

Read more