தெமள சன்னிய

CultureLIFESri Lanka

சிறீலங்கா | தமிழரை இழிவு படுத்தும் முத்திரை இனக் குரோதத்தின் வெளிப்பாடே!

சமீபத்தில் இலங்கை தபாற் திணைக்களத்தால் ‘தஹா அத்த சன்னிய’ (பதினெட்டுச் சன்னிகள்) என்ற தலைப்பின் கீழ் 18 முத்திரைகள் வெளியிடப்பட்டன. அதில் ஒரு முத்திரை ‘டெமல சன்னிய’

Read More