சிறீலங்கா | தமிழரை இழிவு படுத்தும் முத்திரை இனக் குரோதத்தின் வெளிப்பாடே!

சமீபத்தில் இலங்கை தபாற் திணைக்களத்தால் 'தஹா அத்த சன்னிய' (பதினெட்டுச் சன்னிகள்) என்ற தலைப்பின் கீழ் 18…

Continue Reading சிறீலங்கா | தமிழரை இழிவு படுத்தும் முத்திரை இனக் குரோதத்தின் வெளிப்பாடே!