தென் கொரியா

World

தென் கொரியா: நாய் இறைச்சி உண்பதைத் தடைசெய்யச் சட்டம்

நாய்களைக் கொலை செய்வதையும் அவற்றின் இறைச்சியை உண்பதையும் தடை செய்யும் சட்டமூலமொன்றைப் பிரேரிக்க தென் கொரிய எதிர்க்கட்சி தயாராகி வருகிறது. பல நூற்றாண்டுகால நாயிறைச்சி உண்ணும் வழக்கம்

Read More