மொசாம்பிக் | கொள்கலனுள் 64 பேர் மரணம்!

மொசாம்பிக் மார்ச் 24, 2020: மொசாம்பிக் நாட்டின் வடமேற்கில் அமைந்துள்ள டேட் மாகாணத்தில் பொதிகளை ஏற்றி அனுப்பும் இரும்புக் கலனொன்றில் (container) 64 பேர்களின் உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகத்

Read more
>/center>