இலங்கை: பணத்தட்டுப்பாட்டினால் வெளிநாடுகளிலுள்ள பல தூதரங்கள் மூடப்படுகின்றன

இலங்கையில் நிலவிவரும் மிக மோசமான பொருளாதார நிலைமையால் வெளிநாடுகளிலுள்ள பல தூதரகங்கள், உயர்ஸ்தானிகரலுவலகங்கள், இணைத் தூதரகங்கள் ஆகியவற்றைப் பராமரிக்க முடியாமையால் அவற்றை மூடுவதற்கு வெளிவிவகார அமைச்சு முடிவுசெய்துள்ளது. இம் முடிவின் பிரகாரம் பாக்தாத் (ஈராக்)

Read more