துஷார இந்துணில்

Sri Lanka

ஹிஸ்புல்லா நியமனம் | முஸ்லிம் வாக்குகளைப் பிரிப்பதற்கான சூழ்ச்சி- துஷார இந்துணில்

எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாவின் வேட்பாளர் நியமனம் முஸ்லிம் வாக்குகளைப் பிரிப்பதற்கான சிறீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வின் தந்திரோபாயச் சூழ்ச்சி என ஐ.தே.கட்சி யின் பா.உ. துஷாரா இந்துணில் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

Read More