துவாரகா

Satire | கடி-காரம்மாயமான்

இவ்வருட ‘சொதப்பல்’ விருது பெறும் துவாரகா 2.0

மாயமான் நிறையக் காணொளிகள், வலைப்பதிவுகளைப் பார்த்துவிட்டு மண்டைகளைப் பிய்த்துக்கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும், எனக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபம். இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளப் பதிவுகளில் நான் ரசித்தது விதுசன் 453

Read More