துரும்பர்

Columnsமாயமான்

Mug shot ஐ மகிமைப்படுத்திய துரும்பர்

மாயமான் இந்த ஆனைக்கும் அடி சறுக்கி விட்டது. மூன்று குழிகளில் தப்பி நான்காவதில் விழுந்துவிட்டது. பாவம் துரும்பர். அரசியலை நகைச்சுவையாக்கிய ஒரு கோமாளி. பைடன் போன்ற நஞ்சர்களை

Read More
Columnsமாயமான்

துரும்பரின் அதிர்ஷ்டம்

மாயமான் துரும்பருக்கு 76 வயது. வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம் செய்த மனிசன். சில வேளைகளில் மகிந்த ராஜபக்சவின் சாதகமும் துரும்பரது போலவே இருக்குமென நினைக்கிறேன். பெண்ணில் கைவைத்தாலும் அதிர்ஷ்டம்,

Read More
Columnsமாயமான்

துரும்பர் லீலை: தெருவிலே பெண்களுக்கோயாத தொல்லை

மாயமான் அமெரிக்க அரக்கு மாளிகையில் சிலகால்ம் குடியிருந்த நமது லீலா விநோதன் துரும்பரை உள்ளே தள்ளி அழகு பார்க்க பைடன் கோஷ்டி தயாராகி விட்டது. இதற்கு முன்னர்

Read More
Analysisசிவதாசன்

தலைநகரில் திருவிழா | அமெரிக்காவின் ‘துரும்பர்’ நாடகம் – ஒரு (மாதிரியான) பார்வை

சிவதாசன் அப்பாடா, ஒருவாறு முடிந்துவிட்டது. ‘கலவரம் செய்வது எப்படி’ என அமெரிக்க அரசியல்வாதிகள் கொடுத்த இணையவழிக் கல்வி ஒருவாறு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. இனித் தான் பரீட்சை. ஏற்கெனவே

Read More
Worldசிவதாசன்

துரும்பரின் அவமானம்

சிவதாசன் துரும்பர் தோற்றுப் போனார். அவரை வெல்ல வைத்ததும், தோற்கச் செய்ததும் வெறும் வாக்குகள் அல்ல, அது தேவை கருதிய உலக நியதி. நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னர்,

Read More