தீவுப்பகுதியில் மேற்கொண்ட மின்னுற்பத்தித் திட்டங்களை சீனா ஒத்திவைத்தது

பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாம் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வடக்கேயுள்ள மூன்று தீவுகளில் மேற்கொண்ட ‘சைனோ சோலர் ஹைபிரிட் ரெக்னோலொஜி’ திட்டங்களைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திக்கொள்வதாக சீன தூதுவராலயம் அறிவித்துள்ளது. மூன்றாம் தரப்பினால் ஏற்படக்கூடிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாகத் தாம்

Read more

தீவுப்பகுதி மின்வழங்கல் விவகாரம் | இலங்கைக்கு சீனா எச்சரிக்கை!

ஒப்பந்தங்களை ஏலத்துக்கு விடும் விடயங்களில் இலங்கை சர்வதேச நியமங்களை இறுக்கமாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென சீனா இலங்கைக்கு எச்சரித்துள்ளது. தீவுப் பகுதியில் சீன நிறுவனமொன்றினால் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் மின் வழங்கற் திட்டம் சம்பந்தமாக இலங்கைக்கு சீனா இந்த

Read more