திருவள்ளுவர்

IndiaNews & Analysis

‘காவி உடைத்’ திருவள்ளுவர் படம், கோவை பலகலைக்கழக நூலகத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டது

தமிழ்நாடு, கோயம்புத்தூர் விவசாயப் பல்கலைக்கழக நூலகத்தில் அ.இ.அ.தி.மு.க. ஆட்சியின்போது வைக்கப்பட்ட, காவி உடையிலிருக்கும் திருவள்ளுவரின் படமொன்றை, வியாழன்று (17), அகற்றிவிட்டு அதற்குப் பதிலாக வெள்ளை உடை தரித்திருக்கும்

Read More