தாய்லாந்து

World

தாய்லாந்து | துப்பாக்கிதாரியால் 26 அப்பாவிகள் படுகொலை

பெப்ரவரி 9, 2020 காணிப் பிரச்சினை தொடர்பாகக் கோபம்கொண்ட தாய்லாந்து இராணுவத்தினர் ஒருவர் பல்பொருள் அங்காடியில் கண்டபடி துப்பாக்கிப்பிரயோகம் செய்ததில் 26அப்பாவிப் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். பாங்கொக்கிலிருந்து 250

Read More