தாமிரபரணி

CultureIndiaNewsTamil History

தாமிரபரணி நாகரிகம் 3200 வருட பழமை வாய்ந்தது – கார்பன் கால நிர்ணயம் உறுதி செய்தது

தமிழ்நாட்டின் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகம் 3,200 வருட தொன்மையானது என கார்பன் கால நிர்ணயம் உறுதிசெய்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள சிவகலை என்னுமிடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட புதையல் மண்கலத்தில்

Read More