அமெரிக்கா விரும்பினால் கோதாபய மீது போர்க்குற்ற விசாரணைகளை ஆரம்பிக்கலாம் – தயா கமகே

தயா கமகே முன்னாள் அமெரிக்கப் பிரஜை என்ற வகையில் ‘போர்க்குற்றச் சட்டம்-1996’ ஐ கோதாபய மீது அமெரிக்கா பாவிக்க வழிகளுண்டு   தயா கமகே தயா கமகே இலங்கையிலுள்ள அமெரிக்கத் தூதரகத்தில் வெளிவிவகாரச் சேவை

Read more