தமிழ் நில அபகரிப்பு

Sri Lanka

இலங்கை: தொடரும் நில அபகரிப்பு

கடந்த சில நாட்களில் நடைபெற்றதாகச் செய்தியொன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது. இதன் மூலம், காலம் பதிவில் காணப்படவில்லை. இச்செய்தியில் இடம்பெற்றுள்ள நில அடையாளங்கள் சமீப காலமாக பேசப்பட்டவை

Read More
News & AnalysisSri Lanka

கோதாபய கடற்படைத் தளத்திற்காக 617 ஏக்கர் தமிழ் நிலத்தை அபகரிக்க இலங்கை கடற்படை முயற்சி

2017 இல் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலிந் பிரகாரம், முல்லைத்தீவு வட்டுவாகை கோதாபய கடற்படைத் தளத்திற்காக தனியாருக்குச் சொந்தமான 617 ஏக்கர் நிலத்தைச் சுவீகரிக்க இலங்கை அரசு முயற்சிகளை

Read More