கோதாபய கடற்படைத் தளத்திற்காக 617 ஏக்கர் தமிழ் நிலத்தை அபகரிக்க இலங்கை கடற்படை முயற்சி

2017 இல் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலிந் பிரகாரம், முல்லைத்தீவு வட்டுவாகை கோதாபய கடற்படைத் தளத்திற்காக தனியாருக்குச் சொந்தமான 617 ஏக்கர் நிலத்தைச் சுவீகரிக்க இலங்கை அரசு முயற்சிகளை எடுத்துவருகிறது. 2018 இல் இன் நிலங்களின்

Read more