தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு

Sri Lanka

தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் எவராலும் நிராகரிக்கப்பட முடியாத ஒன்றாகும் – இரா சம்பந்தன்

தமிழ் மக்களுடைய தேசிய பிரச்சினை தொடர்பில் முன்னாள் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேயவர்தன அவர்கள் தெரிவித்த கருத்திற்கு இரா சம்பந்தன் அவர்களின் பதில் அறிக்கை இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது 

Read More