தமிழ்மொழிப் புலமைப் பரீட்சை

IndiaNews

அரச பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தமிழில் சித்தி பெறுவது அவசியம் – தமிழ்நாடு அரசு

தமிழ்மொழிப் பரீட்சையில் குறைந்தது 40% புள்ளிகள் எடுத்திர்ந்தால் மட்டுமே இனிமேல் தமிழ்நாடு அரச பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கமுடியுமென தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. வெள்ளியன்று (டிசம்பர் 03) தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில்

Read More