தமிழ்நாடு தெரு விலங்குகள்

EnvironmentIndia

தெரு விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

மனித நடமாட்டத் தடையின்போது அநாதரவாக்கப்பட்ட விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும்படி தமிழ்நாடு காவற்துறைப் பணிப்பாளர் மாநிலம் முழுவதுமுள்ள 334 தீயணைப்பு நிலையங்களுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார். லோக் சபை அங்கத்தவரும், விலங்குரிமைகள் செயற்பாட்டாளருமான

Read More