தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி

Sri Lanka

மாகாண சபை முறைமைக்கு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் எதிர்ப்பு!

நாட்டின் சகல தரப்பினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு தீர்வே நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானது. கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு உட்பட்ட பல தமிழ்க் கட்சிகளினாலும் முன்வைக்கப்படும் மாகாணசபை முறைமைக்கு

Read More