தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

IndiaNews

‘தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து’ இனிமேல் தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பாடல் – முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசாணையாகப் பிரகடனம்

தமிழ்நாடு அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிலையங்கள் அனைத்தும் இனிமேல் தமது உத்தியோகபூர்வ கீதமாகத் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தையே இசைக்கவேண்டுமெனவும், தனியார் நிகழ்வுகளிலும் அவை இசைக்கப்படுவதை அரசு ஊக்குவிக்குமெனவும் முதல்வர்

Read More