தமிழ்க் கலாச்சார மையம்

Columnsசிவதாசன்

கனடாவில் தமிழ்க் கலாச்சார மையம் | ஏமாற்றம் தரும் வடிவமைப்பு

சிவதாசன் கொஞ்ச நாளாக மனதை நெருடும் ஒரு விடயமிது. எப்போவாவது, எங்கேயாவது அழுது கொட்டிவிடவேண்டுமென நினைத்திருந்த ஒரு விடயம். தலைப்பூ, ஆம் தலைப்-பூ உங்களுக்கு விடயத்தைத் தந்திருக்கும்.

Read More