தமிழ்க் கட்சிகள்

NewsSri Lanka

7 தமிழ்க் கட்சிகள் கூட்டாக இந்தியப் பிரதமர் மோடிக்குக் கடிதம்

நீண்டகால இழுபறிக்குப் பின்னர் 7 இலங்கைத் தமிழ்க் கட்சிகள் சேர்ந்து ஜனவரி 6, 2022 அன்று 7 அம்சக் கோரிக்கையொன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளார்கள். இந்திய தூதுவருக்கூடாக விரைவில் இந்தியப்

Read More