தமிழுக்குப் பதிலாக சீன மொழி

News & AnalysisSri Lanka

சட்டமா அதிபர் திணைக்கள புதிய நூலகப் பெயர்ப்பலகையில் தமிழுக்குப் பதிலாக சீன மொழி

வெள்ளியன்று (மே 21) திறந்துவைக்கப்பட்ட, சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் புதிய இலத்திரனியல் நூலகத்தில் தமிழ் புறக்கணிக்கப்பட்டு அதற்குப் பதிலாக சீன மொழி புகுத்தப்பட்டுள்ளது. தனியார் ஊடகமான ‘நியூஸ்

Read More