தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்

Sri Lanka

தலைவர் மனைவி மகளுடன் நலமாக இருக்கிறார்!

மாயமான் எந்தச் செய்திகளையும் பிந்தித் தரும் ‘மறுமொழிக்கு’ ஒரு செய்தி கிடைத்தது. இது ஒரு Broken News. அதாவது ஏற்கெனவே படுவேகத்தில் வலம் வருமொன்று. அத்தோடு உடைந்து

Read More