தமிழின அழிப்பு நினைவாலயம்

US & Canada

தமிழின அழிப்பு நினைவாலயம்: பிறம்டன் நகரசபை குத்துக்கரணம்?

கடந்த சில வருடங்களாகப் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்ட பிரம்டன் நகரில் நிர்மாணிக்கப்படவிருந்த தமிழின அழிப்பு நினைவாலயம் சாத்தியமற்ற ஒன்றாகப் போய்விடுமா என்ற சந்தேகம் தற்போது எழுந்துள்ளது. இந்நிர்மாணம் தொடர்பாக

Read More