தனு யாத்திரா – உலகின் அதி பெரிய திறந்தவெளி அரங்க விழா

கின்னஸ் நூலில் இடம்பெறும் கலாச்சார விழா உலகின் அதி பெரிய திறந்தவெளி அரங்க விழா இந்தியாவின் பார்கார் பிரதேசத்தில் கொண்டாடப்படும் வருடாந்த மாரி விழாவாகும். கிருஷ்ணன் மதுராவை வெற்றிகொண்டதை அடிப்படையாகக்கொண்ட கிருஷ்ண லீலா விழாவாக

Read more