தனு யாத்திரா

Arts & EntertainmentIndiaNewsWorld History

தனு யாத்திரா – உலகின் அதி பெரிய திறந்தவெளி அரங்க விழா

கின்னஸ் நூலில் இடம்பெறும் கலாச்சார விழா உலகின் அதி பெரிய திறந்தவெளி அரங்க விழா இந்தியாவின் பார்கார் பிரதேசத்தில் கொண்டாடப்படும் வருடாந்த மாரி விழாவாகும். கிருஷ்ணன் மதுராவை

Read More