தனுஷன் ஜெயகுமாரன்

US & Canada

கனடா | கொலைக்குற்றத்திற்காகச் சிறைசென்ற தமிழர் சட்டத்தரணியாகிறார்!

பெப்ரவரி 19, 2020 றொஹான் சார்ள்ஸ் ஜோர்ஜ், 2005 ஆம் ஆண்டு தனுஷன் ஜெயகுமாரன் என்ற, ஸ்காபரோவிலுள்ள பல்சரக்குக்கடையின் பணியாளர் ஒருவரைக் கூட்டுக் கொலை செய்தாரென்ற குற்றத்திற்காகச்

Read More