தனிமைப்படுத்தும் ஊரடங்கு

Sri Lanka

இலங்கை | தனிமைப்படுத்தும் ஊரடங்கு, அக்டோபர் 1 இல் முடிவுக்கு வருகிறது

இலங்கையில் நாடு தழுவிய ரீதியில் நடைமுறையிலிருந்த ‘தனிமைப்படுத்தும் ஊரடங்கு’ (quarantine curfew) அக்டோபர் 1, காலை 4:00 மணிக்கு முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது. ஜனாதிபதியின் உத்தரவின் பேரில், இது

Read More