இலங்கை | தனிமைப்படுத்தும் ஊரடங்கு, அக்டோபர் 1 இல் முடிவுக்கு வருகிறது

இலங்கையில் நாடு தழுவிய ரீதியில் நடைமுறையிலிருந்த ‘தனிமைப்படுத்தும் ஊரடங்கு’ (quarantine curfew) அக்டோபர் 1, காலை 4:00 மணிக்கு முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது. ஜனாதிபதியின் உத்தரவின் பேரில், இது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாக கோவிட் கட்டுப்பாடுக்கான தேசிய செயற்பாட்டுச்

Read more