தநராஜ் சுந்தர்பவன்

News & AnalysisSri Lanka

சாகச்சேரி இந்து மாணவன் அகில இலங்கை ரீதியில் கணிதப் பிரிவில் முதலிடம்

இலங்கையில், க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சையின் 2020 ஆண்டுக்கான பெறுபேறுகள் வெளிவந்துவிட்டன. இதில் சாவகச்சேரி இந்துக் கல்லூரி மாணவன் தனராஜ் சுந்தர்பவன், கணிதப் பிரிவில், அகில இலங்கை ரீதியில்

Read More