ட்றைடன் வீ.பாலசிங்கம்

Entertainmentமாயமான்

‘Not All Answers are Found in Google’ – குறும்படம்

விமர்சனம் பல கண்டங்களையும், மொழிகளையும் இணைத்துக் கனடாவிலிருந்து திரைப்படங்களைத் தயாரித்துவரும் இளைய தலைமுறை இயக்குனர் ட்றைடன் வீ. பாலசிங்கத்தின் இன்னுமொரு சீன மொழித் தயாரிப்பு “Not All

Read More
Entertainment

திரை முன்னோடி | ட்றைடென் வீ.பாலசிங்கத்தின் ‘ஒரு ராஜாளியின் கதை’

ஒரு ராஜாளியின் கதை இது ஒரு சீன மொழிப் படம்; சீனாவில் படமாக்கப்பட்டது; சீனர் ஒருவர் தயாரிப்பாளர் ஆனால் இயக்குனர் மட்டும் ஒரு தமிழர், ரொறோண்டோவைத் தளமாகக்

Read More