ட்றாகன் படகுகள்

ColumnsJekhan Aruliah

‘ட்றாகன்’ படகுகள் யாழ்ப்பாணம் வருகின்றன….!

வளரும் வடக்கு – 03 ஜெகன் அருளையா {இக் கட்டுரை லங்கா பிசினஸ் ஒன்லைன் இணையத்தளத்தில் ஆங்கிலத்தில் பிரசுரமாகியிருந்தது. ஆசிரியருடன் அனுமதியுடன் இங்கு தமிழில் மீண்டும் பிரசுரமாகிறது.

Read More