டோறியன்

NewsWorld

பஹாமாஸ் தீவுகளைச் சீரழிக்கும் சூறாவளி டோறியன்

செப்டம்பர் 02, 2019 டோறியன் எனப் பெயரிடப்பட்டிருக்கும் சூறாவளி அத்லாந்திக் சமுத்திரத்தில் கருக்கொண்ட வரலாற்றிலேயே இரண்டாவது பலம் வாய்ந்த ஒன்று என்று அமெரிக்காவின் தேசிய சூறாவளி மையம்

Read More