இலங்கையின் உள்நாட்டு மீன்பிடித் தொழிலுக்கு கனடா உதவி | தூதுவர்

  • Post category:SRILANKA

ஜனவரி 23, 2020 மீன்பிடி, நீர்வள அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா இலங்கையின் உள்நாட்டு நந்நீர் மீன்பிடித் துறையை…

Continue Reading இலங்கையின் உள்நாட்டு மீன்பிடித் தொழிலுக்கு கனடா உதவி | தூதுவர்

கனடிய உயர் ஸ்தானிகர் வட-மாகாண ஆளுனர் சந்திப்பு

  • Post category:NEWS / SRILANKA

26 August 2019 கனடிய உயர் ஸ்தானிகர் டேவிட் மகின்னன் இன்று வட-மாகாண ஆளுனரை அவரது செயலகத்தில்…

Continue Reading கனடிய உயர் ஸ்தானிகர் வட-மாகாண ஆளுனர் சந்திப்பு