டெல்ற்றா திரிபு

HealthNews & AnalysisWorld

விளக்கம் | கோவிட் ‘டெல்ரா திரிபு’ (Delta Variant) இதுவரை அறிந்தவை…

இதுவரை அறியப்பட்ட கொறோணாவைரஸ் திரிபுகளில் நான்காவதான ரகம் ‘டெல்ரா’. இந்தியாவில் ஆரம்பித்த இத் திரிபுக்கு ஆரம்பத்தில் வழங்கப்பட்டிருந்த சுட்டெண் B.1.617.2. உலக சுகாதார நிறுவனம், சமீபத்தில் இத்

Read More