டெங்கு ஒழிப்பிற்கு ‘ட்றோண்’ தொழில்நுட்பம் | இலங்கை யோசனை!

ஜனவரி 12, 2020 டெங்கு நுளம்பை ஒழிப்பதற்கு 'ட்றோண்' களைப் பாவிப்பது பற்றி இலங்கையின் விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப…

Continue Reading டெங்கு ஒழிப்பிற்கு ‘ட்றோண்’ தொழில்நுட்பம் | இலங்கை யோசனை!