குறுஞ் செய்திகள் 29-11-2022

ராஜாங்க அமைச்சர் டயானா கமகே பாராளுமன்ற ஆசனத்தை இழக்கலாம்? இலங்கை: அமைச்சர் டயானா கமகெயின் இலங்கை குடியுரிமை பற்றிய சந்தேகத்தைத் தெளிவுபடுத்தும் நொக்குடன் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளது.

Read more

சர்வதேச நிதியத்திடம் மண்டியிடுவதை விட கஞ்சா விற்றுக் கடனை அடைக்கலாம் – டயானா கமகே

சர்வதேச நிதியம் போன்ற கடன் தரும் நிறுவங்களின் முன் மண்டியிடுவதை விட கஞ்சா எண்ணை ஏற்றுமதி செய்து கடனை அடைத்துவிட முடியும் என அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டயானா கமகே பாராளுமன்றத்தில்

Read more