ஞானசேரர்

ColumnsSri Lankaமாயமான்

பரமார்த்த ஞான(சேர)குருவும் பன்னிரு சீடர்களும்

மாயமான் ‘ஒரு நாடு, ஒரு சட்டம்’ தொடர்பாக ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்க 13 முட்டாள்கள் கொண்ட செயலணி ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி வந்த செய்தி நாட்டைக் கலக்கிக்கொண்டிருக்கிறது.

Read More