ஜோர்ஜியா செனட்சபைத் தேர்தல்கள்

World

ஜோர்ஜியா செனட்சபைத் தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சியின் வேட்பாளர் ரஃபேல் வார்ணொக் வெற்றி!

நேற்று நடைபெற்று முடிந்த ஜோர்ஜியா மாநிலத்தின் இரண்டு செனட்சபை ஆசனங்களுக்கான தேர்தல்களில், குடியரசுக் கட்சியின் வேட்பாளர் கெலி லோஃப்ளெரைத் தோற்கடித்ததன் மூலம், ஜனநாயகக் கட்சியின் வேட்பாளர் ரஃபேல்

Read More