ஜோன்சன் & ஜோன்சன்

Health

மேலுமொரு தடுப்பு மருந்து பரிசோதனை நிறுத்தம் – பங்குபற்றிய ஒருவருக்கு திடீர் சுகயீனம்

கோவிட்-19 நோய்த் தொற்றுக்கான தடுப்பு மருந்தொன்றை, மனிதரில் பரிசோதனை செய்துகொண்டிருந்த ஜோன்சன் & ஜோன்சன் நிறுவனம் தனது பரிசோதனை நடவடிக்கைகளை நிறுத்தியுள்ளது. பங்குபற்றியவர்களில் ஒருவர் திடீரென்று நோய்வாய்ப்பட்டதிலிருந்து

Read More