ஊக்கி | தொழில்நுட்பத் துறைக்கு வடக்கின் மாற்று வழி!

பெப்ரவரி 12, 2020 ஜெகன் அருளையா டிசம்பர் 2019 இல் புதிய அரசு பதவியேற்றதும் 64,000 வேலையற்ற…

Continue Reading ஊக்கி | தொழில்நுட்பத் துறைக்கு வடக்கின் மாற்று வழி!

ஜருஷா ஜயச்சந்திரன் | பெருமைக்குரிய தமிழர் 02

ஜெகன் அருளையா ஈசிபுக்கிங் (ezBooking.io) ஒரு உயர்தர ஓட்டல் பதிவு செய்யும் நிறுவனம். இதன் 50% உரிமையாளர்…

Continue Reading ஜருஷா ஜயச்சந்திரன் | பெருமைக்குரிய தமிழர் 02

கனடாவிலிருந்து கள்ளுத் தொழிலுக்கு | பெருமைக்குரிய தமிழர் 01

ஜெகன் அருளையா ஜெகன் அருளையா இலங்கையில் பிறந்து, தனது இரண்டாவது வயதிலேயே பிரித்தானியாவுக்குத் குடும்பத்துடன் புலம் பெயர்ந்தவர்.…

Continue Reading கனடாவிலிருந்து கள்ளுத் தொழிலுக்கு | பெருமைக்குரிய தமிழர் 01