ஜூலி பயெட்

US & Canada

அவமானத்தின் மத்தியில் பதவி விலகும் கனடாவின் ஆளுனர் நாயகம் (Governor General) ஜூலி பயெட்

கனடாவின் ஆளுனர் நாயகம் ஜூலி பயெட் நேற்று (ஜனவரி 21, 2021) தனது பதவியிலிருந்து விலகுகிறார். அவர் தனது அலுவலகப் பணியாளர்களை நடத்தும் முறை மிக மோசமானது

Read More