ஜூலி (ச்)சங்

News & AnalysisSri LankaWorld

இலங்கைக்கான புதிய அமெரிக்க தூதுவராக ஜூலி (ச்)சங் நியமனம்

இலங்கைக்கான புதிய அமெரிக்கத் தூதுவராக, ஜூலி (ச்)சங், ஜனாதிபதி பைடனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அமெரிக்க வெளிவிவகார சேவை அதிகாரியான ஜூலி (ச்)சங், தற்போதய தூதுவர் அலானா ரெப்ளிட்ஸை மாற்றீடு

Read More