ஜூன்ரீந்த்

World History

ஜூன்ரீந்த் | அமெரிக்காவில் கறுப்பின மக்கள் விடுதலை பெற்ற நாள்

ஜூன் 19, அமெரிக்காவில் விடுமுறையாகப் பிரகடனப்படுத்தநாள். ஜூன் மாதத்தின் கடைசிப் பதின்ம நாள் என்பதால் ஜூன்ரீந்த் எனப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் கறுப்பின மக்கள் சட்டபூர்வமாக விடுதலை பெற்ற நாள்.

Read More