மொறீசியஸ் தேர்தல் | பிரவிந்த் ஜக்னோத் கூட்டணி வெற்றி

நவம்பர் 10, 2019 கடந்த வியானன்று (7) நடைபெற்று முடிந்த பொதுத் தேர்தலில் 70 ஆசனங்களில் பிரவிந்த் ஜாக்னோத் தலைமையிலான லதுசாரி கூட்டணி 40 ஆசனங்களைப் பெற்று வெற்றியீட்டியுள்ளது. “இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி

Read more