ஜாஃப்னா கிங்ஸ்

NewsSportsSri Lanka

LPL 2021 இறுதிப் போட்டியில் ஜாஃப்னா கிங்ஸ் வெற்றியீட்டியது

2021ம் ஆண்டுக்கான லங்கா பிரிமியர் லீக் (LPL) கிரிக்கெட் சுற்றுப் போட்டிய்ன் இறுதி ஆட்டத்தில் காலி கிளாடியேற்ற்றர்ஸ் கழகத்தைத் தோற்கடித்ததன் மூலம் ஜாஃப்னா கிங்ஸ் கழகம் LPL

Read More
SportsSri Lanka

2021 LPL | ஜாஃப்னா கிங்ஸ் கப்டனாக மீண்டும் திசார பெரேரா – கழகம் அறிவிப்பு

விளையாட்டு ‘ஜாஃப்னா ஸ்டாலியன்ஸ்’ என்ற பெயரில் விளையாடி, 2020ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலாவது லங்கா பிரிமியர் லீக் சுற்றுப் போட்டியில் கிண்ணத்தை வென்ற கிரிக்கெட் கழகமான ‘ஜஃப்னா கிங்ஸ்’

Read More