ஷவேந்திர சில்வா மீது தடைகளை விதிக்கும் கோரிக்கை பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது

சர்வதேச உண்மைக்கும் நீதிக்குமான திட்டம் என்ற அமைப்பு ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பித்தது இலங்கையின் இராணுவத் தளபதியும், முதன்மை பாதுகாப்பு அதிகாரியுமான ஷவேந்திர சில்வா மீது தடைகளை விதிப்பது போர்க்குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான பல கருவிகளில்

Read more