ஜன கண மன

Entertainment

திரை விமர்சனம்: ஜன கண மன..

மாயமான் நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஆசை ஒருவாறு ஐந்தூசன் மூலமாக நேற்று நிறைவேறி விட்டது. அதுவரைக்கும் எந்த விமர்சனங்களையும் பார்க்காது, கேட்காது, வாசிக்காது இருந்த விரதமும் வெற்றி

Read More